Om Bondelia Hage

Etableringen av Bondelia Hage er inspirert av ønsket om å legge til rette for helhetlige bomiljøer. Med det mener vi å sette sammen boliger på en slik måte at mennesker og familier med ulike behov, og i ulike faser av livet, blir naturlige deler av et større fellesskap.

En annen tanke har vært å legge til rette for at mennesker – når årene går, familiesituasjonen endres eller behovene forandrer seg – kanskje finner et nytt og mer egnet hjem i det samme nabolaget.

Et godt bomiljø kjennetegnes av omgivelser og hjem tilpasset
en sammensatt befolkningsgruppe. Dette oppnår vi blant annet gjennom differensiering på pris, størrelse, hustyper og arkitektur. Men et godt bomiljø er mer enn selve husene eller leilighetene. Det består også av attraktive fellesarealer, god infrastruktur, kreative delingsmodeller og smarte energiløsninger, for å nevne noe.

Derfor har vi lagt stor vekt på rommene mellom husene. Her er det store bilfrie områder, omkranset av de flotte eiketrærne som ruver mellom byggene og som på sin naturlige måte gir inntrykk av å bo midt i naturen. Her kan barna leke – eller de voksne kan trene i frisk luft i Tufte-parken som etter hvert blir etablert.

Den gamle rektorboligen og stabburet danner et naturlig midtpunkt på området. Bygningene skal gjennom en omfattende rehabilitering og rektorboligen vil etter hvert fremstå som et samlingssted for aktivitet, sosialt samvær og med muligheter for bruk av gjesteleiligheter eller feiring av store begivenheter.

I stabburet vil det bli «delingsøkonomi». Her kan man samle sammen utstyr innen fritid og sport og det du ikke lenger vil bruke kan kanskje naboen din låne?

Bondelia Hage innbyr til det gode liv, på alle måter.

I 1921 kjøpte fylket garden Øvre Bondelia av skredder Peder M Strøm, og fire år seinere flytta skolen inn her. Den fikk navnet Oppland fylkes Husmorskole på Bondelia. Hagbart Wiklund, fru Anthonette Dahl og fru Marie Øksne fra styret, var sammen med bestyrerinne Anne Bråstad, forkjempere for at husmorskolen ble lagt til Bondelia.

Gården besto av 60 mål dyrket jord og litt skog. Den nye skolen på Bondelia ble bygd i mur, etter tegninger av arkitekt Ivar Ness. Undervisningsavdelingen ble samlet i første etasje og inneholdt 3 klasserom, det ene stort nok til å samle begge klassene til felles foredrag.

Høsten 1934 var det brann på husmorskolen, og undervisningen ble innstilt i 3 måneder. Så ble undervisningen gjenopptatt på gården Kastad i Vardal. Gården ble kjøpt av Sverre Braastad, for at husmorskolen skulle kunne drives mens en ventet på at skolen på Bondelia skulle bygges opp igjen.

Husmorskolen var under deler av andre verdenskrig rekvirert av tyskerne, og etter frigjøringa ble bygningen brukt som landssvikfengsel. I 1946 kom undervisninga i gang igjen, fra 1976 under navnet Bondelia videregående skole.

Skolen ble seinere en del av Gjøvik Videregående skole, men i 2007 opphørte all undervisningsvirksomheten på Bondelia.

Bygningen sto tom til i november 2015, da den ble bygd om til mottak for flyktninger. (Kilde: lokalhistoriewiki.no)

I 2019 ble skolebygningen revet for å gi plass til et nytt boligområde; Bondelia Hage. Den gamle rektorboligen og stabburet står fortsatt og vil bli restaurert i forbindelse med oppbyggingen av et nytt boligområde.

Rotstigen AS er stolt samarbeidspartner med Bondelia utvikling, og vi gleder oss til å bygge de første prosjektboligene fra Mestergruppen på Gjøvik.

Vi tror gode bomiljøer skapes gjennom å tilby sammensatte boligfelt, slik at man tiltrekker seg ulike kjøpere. Et slikt miljø får vi gjennom boligtypene som benyttes på Bondelia Hage. I dette prosjektet bygger vi moderne hustyper som er godt gjennomarbeidet av arkitekten.

Rotstigen AS har lokalt ansatte tømrere, og vi samarbeider med flere lokale underentreprenører som vil bidra til at nettopp Bondelia Hage vil få gode hus å bo i. Vi vil at du skal være stolt av din bolig, og slår gjerne av en prat med deg når vi senere møtes i lokalmiljøet.

Vi gleder oss til å sette spaden i jorda og til slutt ønske deg velkommen som beboer på Bondelia Hage!

Terje Braathen

Daglig leder Rotstigen AS

Tunet er det første byggetrinnet i utviklingen av Bondelia Hage. Her kombineres historisk og ny bebyggelse med de vakre gamle løvtrærne som allerede står på tomten.

Tanken om fellesskapet er helt sentralt i Bondelia Hage. For å gjøre det enkelt å invitere venner og åpne for gode møter – både planlagte og tilfeldige – har vi lagt opp til felles kjøkken, oppholdsrom og gjesteleilighet i de to historiske byggene vi kaller Rektorboligen og Stabburet.

I randsonen av tomten ligger det 7 nye rekkehus, bygget etter to forskjellige modeller: N2-C og N3-A. Husene kombinerer gode norske byggetradisjoner med en moderne estetikk. Med særegne takformer, over fasader av mørk trekledning, føles bebyggelsen variert innenfor et helhetlig uttrykk.

Husene er utviklet av Nordic Office of Architecture i samarbeid med Mestergruppen.

Husene har oppholdsrommet i første etasje. Første etasje er gjennomlyst og har utgang til hagen på begge sider. De to uteplassene på hver sin side av boligen gjør at man kan følge solen og nyte hele dagen ute. For å sørge for lune og trivelige kroker utendørs er husene forskjøvet i forhold til hverandre.

I tillegg til dette har N2-C modellene en romslig takterrasse på 29 kvm over carporten. Begge modeller har utvendig bod med god lagringsplass.

Torger Wendelbo

Senior Architect. Nordic Office of Architecture